Maratons - Noteikumi

Noteikumi

Atteikuma tiesības

Patērētājs — fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci, kas nav saistīts ar saimniecisko vai profesionālo darbību. Patērētājs drīkst izmantot atteikuma tiesības un saskaņā ar LR MK Noteikumu par distances līguma 19.punktu http://likumi.lv/doc.php?id=266462 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma brīža preci atgriezt. Atteikuma tiesības ir spēkā tad, ja prece tiek atgriezta pilnā komplektācijā uzrādot orģinālo pirkuma apliecinošu dokumentu.

Lai izmantotu atteikuma tiesības un atteiktos no līguma, Jums rakstiski (ar pasta vēstuli vai e-pastu) par to jāpaziņo SIA MARATONS, adrese - Rīga, Brīvības iela 155/3, LV-1012. Lai viss process noritētu ātrāk, lūdzam pirms tam sakontaktēties ar SIA MARATONS darbiniekiem, izmantojot:

Tālruni: +371 67370049

E-pastu: info@skrien.lv

Lai patērētājs tiktu atbrīvots no jebkurām līgumsaistībām, viņam noteiktajā termiņā ir jānosūta atteikuma veidlapa vai iesniegums. Tāpat, patērētājam septiņu dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas ir jāatgriež prece SIA MARATONS, Rīgā, Brīvības ielā 155/3, LV-1012, darba dienās no pl. 10.00-19.00 vai sestdienā no pl.10:00-17:00. Savukārt, septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinoša dokumenta saņemšanas, pārdevēja pienākums ir atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • -Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  • -Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • -Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piemēram, sporta uzturs u.c.)
  • -Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;

Ieteikumi, lai izvairītos no pārpratumiem

  • -Preces saņemšanas brīdī pārliecinieties vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri. Atteikuma tiesības nav spēkā precei, kura piegādāta ar kurjerdienestu un kurai konstatēts skrāpējums vai jebkāds cits mehānisks bojājums un tas nav norādīts uzreiz pie preču saņemšanas. Redzot kādus vizuāli uzskatāmus bojājumus iepakojumam, lūdzam pieprasīt kurjeram tos atzīmēt preču piegādes pavadveidlapā. Tas palīdzēs ātri rast risinājumu gadījumā, ja pati prece tikusi bojāta piegādes laikā! Jums ir tiesības preci, kurai bojāts iepakojums vai liekas aizdomīga, nepieņemt jau preces piegādes brīdī.
  • -Pārbaudiet, taču nelietojiet preci;
  • -Saglabājiet un nesabojājiet preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju (aizlīmētus plastikāta iepakojumus drīkst rūpīgi atvērt ar šķērēm).

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas

Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa.

Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk. Jums preces jānosūta atpakaļ vai jānodod MARATONS SIA, Brīvības ielā 155/3, Rīgā, LV-1012 bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šā līguma. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad patērētāja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu. http://likumi.lv/doc.php?id=141276
Vispārīgos noteikumus par patērētāja tiesībām un pienākumiem lasiet šeit http://likumi.lv/doc.php?mode=DOC&id=23309

MARATONS SIA neglabā noslēgtos pirkuma līgumus. Atsevišķos gadījumos iespējama pirkuma dokumentu (čeks, preču pavadzīme) un garantijas kartes atjaunošana.